Kako preverit md5 hash

Da smo prepričani ali smo neko datoteko 100% vredu prenesli iz strežnika
npr da nam ni nekdo nekaj vmes podtaknil ali da ni prišlio do napake v
prenosu.
moramo preverit ali se MD5 ali SHA1 hash ki je naveden na stržniku zraven
"linka" naše datoteke
ujema z pravkar preneseno datoteko. …


MD5/SHA1 hash je matematičnia formula, ki iz naših bitov izračuna enolični
niz znakov.

no preverimo pa najlažje z prezplačnim in portable programčkom
"HashMyFiles<http://www.nirsoft.net/utils/hash_my_files.html>"

uporaba je čisto preprosta. datoteko (npr .iso) ki jo želimo preverit samo
"odvržemo" v okno programa
na spletni kjer smo našli datoteko prekopiramo (ctrl+c) md5 ključ in ko
spet kliknemo na znagnan HashMyFiles
nam le ta v kolikor smo kopirali pravi ključ obarva vrstico z pripadajočo
datoteko zeleno