Prenesi vsebino objavljeno na issuu.com

Par založb objavlja brezplačno digitalno verzijo svojih učbenikov na http://issuu.com

Kar je SUPER in vsake hvale vredno.
A kaj naredit če kdaj pa kdaj rabiš digitalno verzijo brez aktivne internetne povezave?

Hja če malo pogledamo html od prikaza knjige najdemo v njej vrstico, ki vsebuje niz podoben temu

http://image.issuu.com/110126123317-f87191da53a34c71b9f1cd051a00e958/jpg/page_1.jpg

Z malo eksperimentiranja je jasno, da je url posamezne strani sestavljen iz ID-ja literature, ki ni enak ID-ju literature naslovni vrstici brskalnika,
ter zaporedni številki strani.

Par vrstic v .sh datoteko (Linux shell script) in že je narejen programček za prenos vseh strani ter vezavo le teh v .pdf datoteko.

echo "Skriptica za prenos celotne knjige iz issuu.com v jpg ter pdf"
echo "(potrebuje imagemagick)"
echo "Vnesi kratko ime knjige"
read knjiga
echo "Vnesi ID knjige iz issuu"
echo "(v html kodi išči image.issuu.com/???/docs/?? ID KNJIGE ??/jpg/page_?.jpg)"
read ID_knjige
echo "Vnesi koliko strani ima knjiga:"
read st_strani
mkdir $knjiga
cd $knjiga
for ((  i = 0 ;  i <= $st_strani;  i++  ))
do
  wget http://image.issuu.com/$ID_knjige/jpg/page_$i.jpg
done

ls -1v page_*.jpg | sed "s/$/\ $knjiga.pdf/" | xargs convert

cd ..