Ubuntu 14 x64 in Scratch 2.0

Scratch je online, a kaj če tvoj internet ni širokopasoven ali želiš delovanej offline?

Uradno je Scratch Linux verzija zaradi učinjene podpore Adobe AIR za x64 bit Linux le 32 bitna

mkdir /tmp/scratch_namestitev
cd /tmp/scratch_namestitev
wget http://airdownload.adobe.com/air/lin/download/2.6/AdobeAIRInstaller.bin
sudo chmod 777 AdobeAIRInstaller.bin
wget https://scratch.mit.edu/scratchr2/static/sa/Scratch-441.1.air
sudo apt-get -y install libxt6:i386 libnspr4-0d:i386 libgtk2.0-0:i386 libstdc++6:i386 libnss3-1d:i386 lib32nss-mdns libxml2:i386 libxslt1.1:i386 libcanberra-gtk-module:i386 gtk2-engines-murrine:i386
sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0
sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnome-keyring.so.0.2.0 /usr/lib/libgnome-keyring.so.0.2.0
sudo ./AdobeAIRInstaller.bin -silent
sudo “Adobe AIR Application Installer” -silent -eulaAccepted /tmp/scratch_namestitev/Scratch-441.1.air

Vir: http://programmingexplorer.weebly.com/blog/installing-scratch-2-on-ubuntu-linux-1404-64-bit

opomba: Aktualne Adobe Air ter scratch datoteke za posodobitev wget ukaza dobiš tukaj: https://scratch.mit.edu/scratch2download/