Kopiraj določene datoteke a ohrani strukturo map.

Imaš mapo z npr. par tisoč datotekami,
želiš skopirat le določene a ohranit strukturo map.

start->run->”cmd”

xcopy /s Izvorna_mapa\podmapa\*_sl.html cilna_mapa\podmapa

Ukaz bo kopiral iz “Izvorna_mapa\podmapa\” in v njenih podmapah vse datoteke ki se končajo na “_sl.html” ter jih skopiral v “cilna_mapa\podmapa” pri tem pa ohranil podstrukturo map.